Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2021/2022

Od 1 marca 2021r. o godz. 900 do 17 marca 2021r. do godz. 1200 dostępne będą elektroniczne wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola na stronie:  

https://przedszkola-myslenice.nabory.pl

 

Wnioski należy wypełnić w nieprzekraczalnym terminie zgodnie ze wskazówkami systemu „NABÓR”.

Wygenerowane, wydrukowane i podpisane wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w wersji papierowej wyłącznie do przedszkola pierwszego wyboru (1 preferencji) w nieprzekraczalnym terminie do 17 marca 2021r. do godz. 1200.

 

2 kwietnia 2021r. o godz. 1500 zostaną podane do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

Od 6 kwietnia 2021r. od godz. 900 do 16 kwietnia 2021r. do godz.1200 .

Rodzice potwierdzają wolę przyjęcia elektronicznie.

 

19 kwietnia 2021r. godz. 1200  przedszkole podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

Od 20 kwietnia 2021 do 22 kwietnia 2021 rekrutacja uzupełniająca.

 

23 kwietnia 2021 godz. 1200 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych.

 

Grupa A - dzieci 5 i 6 lat liczba wolnych miejsc 0.

Grupa B - dzieci 3 i 4 lata liczba wolnych miejsc 20.

 

Harmonogram rekrutacji stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 26/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 26 stycznia 2021r.

 

NA GÓRĘ