Podziękowania dla Przyjaciół Szkoły

Dyrektor Gimnazjum nr 3 im. Marsz. Józefa Piłsudskiego – Stanisław Stożek - wraz z koordynatorem projektu „AIMS- Alternatives for Innovative Math Study” - Katarzyną Pietrzak – serdecznie dziękują Przyjaciołom Szkoły -
 
 
 
 
Dyrektor Gimnazjum nr 3 im. Marsz. Józefa Piłsudskiego – Stanisław Stożek - wraz z koordynatorem projektu „AIMS- Alternatives for Innovative Math Study” - Katarzyną Pietrzak – serdecznie dziękują Przyjaciołom Szkoły - 
Państwu: Bożenie i Markowi Kosakowskim, Renacie i Zdzisławowi Maślerzom, Danucie i Zdzisławowi Mleczek, Monice i Pawłowi Kozłowieckim, Marcie i Jerzemu Łętocha, Teresie i Stanisławowi Papiernik, Bogumile i Marcinowi Sikora, Monice i Cezaremu Urban, Barbarze i Stanisławowi Mika, Annie i Edwardowi Chartuniewiczom, Agacie i Januszowi Kasperek, Annie i Tadeuszowi Podmokły, Agacie i Wiesławowi Sikora, Barbarze i Krzysztofowi Bujas, Dorocie i Krzysztofowi Kutrzeba, Magdalenie i Janowi Dziadkowcom, Bożenie Kobiałka, Teresie Nalepa oraz Tomaszowi Dziki  
za dar serca, życzliwość, otwartość i pomoc w zorganizowaniu przyjęcia gości podczas partnerskiej wizyty, która odbyła się w naszej szkole od 4 do 9 maja 2014 roku w ramach działań programu Comenius. 
 
NA GÓRĘ