Realizacja zadania 3: Metody i formy pracy dydaktycznej z wykorzystaniem narzędzi TIK

Realizacja zadania 3:

Szkolenia dla trenerów oraz kadry pedagogicznej Myślenickiej Szkoły Ćwiczeń MSĆ: Metody i formy pracy dydaktycznej z wykorzystaniem narzędzi TIK

W dniu 09.11.2020 r w Szkole Podstawowej nr 4 w Myślenicach odbyło się 4  godzinne szkolenie online dla nauczycieli realizujących projekt Myślenickiej Szkoły Ćwiczeń MSC, podczas którego prowadzący, pan Jerzy Marek, rozszerzył zebranym zagadnienia poświęcone wykorzystaniu narzędzi TIK w pracy dydaktycznej ze szczególnym uwzględnieniem platformy Google GSuite, praca z classroomem. Zaprezentował praktyczne umiejętności wykorzystywane podczas wdrażania narzędzi platformy Google oraz omówił metody aktywizująca uczniów w pracy zdalnej na platformie online.

Program szkolenia:

  1. Poszerzenie wiedzy z zakresu wykorzystania narzędzi cyfrowych w nauczaniu.
  2. Doskonalenie umiejętności posługiwania się platformą umożliwiającą organizację pracy zdalnej z uczniami.

Podczas szkolenia  uczestnicy otrzymali odpowiedz na pytania: jak pracować zdalnie, jak znaleźć materiały, jak uzyskać informacje zwrotne od uczniów, jak sprawdzić wiedze uczniów, jak komunikować się z uczniami, jak przeprowadzić lekcję zdalną, jak samodzielnie przygotować materiały?

NA GÓRĘ