Zmiany w kalendarzu szkolnym

Poniżej znajdziecie aktualny kalendarz szkolny:

do 22 XII (wtorek) nauka zdalna

23 XII (środa) - 3 I (niedziela) - ferie świąteczne

4 I (poniedziałek) - 17 I (niedziela) - ferie zimowe

20 I (środa) - wystawienie ocen śródrocznych

29 I (piątek) - Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna

 

Pozostałe informacje będą podawane na bieżąco, w miarę ukazywania się rozporządzeń.

 

 

 

NA GÓRĘ