Realizacja zadania 4: Działania Myślenickiej Szkoły Ćwiczeń MSĆ

W 18.01.2021 r w Szkole Podstawowej nr 4 w Myślenicach odbyły się 6  godzinne warsztaty  w trybie hybrydowym (online ze spotkaniem stacjonarnym) dla nauczycieli sieci realizujących projekt Myślenickiej Szkoły Ćwiczeń MSC, podczas których prowadząca, pani  : Małgorzata Wojnarowska-Grzebień zapoznała  zebranych z zagadnieniami tworzenia autorskich programów nauczania.  

 

W warsztatach"Tworzenie autorskich programów nauczania" wzięli udział nauczyciele języków obcych oraz języka polskiego dla obcokrajowców  Szkoły Wiodącej oraz 8 Szkół Współpracujących, którzy na platformie doskonaleniewsieci.pl zaznajomili się z najważniejszymi aspektami związanymi z budowaniem programów autorskich, który stanie się produktem końcowym zamykającym realizację projektu MSĆ.

NA GÓRĘ