Realizacja zadania 4:Działania Myślenickiej Szkoły Ćwiczeń projektu Myślenicka Szkoła Ćwiczeń MSĆ.

W ramach realizacji zadania 4 Myślenickiej Szkoły Ćwiczeń odbyło się pierwsze spotkanie, gdzie podczas 6 godzinnych  warsztatów nauczyciele matematyki wraz z koordynatorem sieci p.Haliną Pulchny pracowali nad rozwijaniem u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych (tzw transversal skills)niezbędnych na rynku pracy obejmujących m.in. kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, umiejętności uczenia się, umiejętności pracy zespołowej. Ponadto został ustalony harmonogram spotkań, warsztatów, konsultacji indywidualnych oraz konsultacji z metodykami do końca czerwca 2021r.

NA GÓRĘ