I stacjonarne spotkanie z koordynatorem dla nauczycieli informatyki w ramach sieci: Badanie potrzeb uczestników sieci nauczycieli informatyki.

W dniu 09.02.2021 w Szkole Podstawowej nr 4 w Myślenicach odbyło się I stacjonarne spotkanie z koordynatorem dla nauczycieli informatyki  w ramach sieci. Podczas 6 godzinnych warsztatów nauczyciele informatyki formułowali diagnozę w obszarze potrzeb uczestników sieci informatycznej. Ponadto pracowali nad rozwijaniem u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych (tzw transversal skills) niezbędnych na rynku pracy obejmujących m.in. kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, umiejętności uczenia się, umiejętności pracy zespołowej. Ponadto został ustalony harmonogram spotkań, warsztatów, konsultacji indywidualnych oraz konsultacji z metodykami do końca czerwca 2021r. Spotkanie zostało poprowadzone przez pana Jerzego Marka.

NA GÓRĘ