Spotkanie sieci osób zarządzających szkołami

11.02.2021 r podczas 6 godzinnych  warsztatów  dla osób zarządzających szkołami beneficjenci zajęli się tematyką, która wyniknęła z przeprowadzonej diagnozy potrzeb poszczególnych szkól i skupiała się wokół zagadnienia: Szkoła jako organizacja ucząca się i rozwijająca w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów, tzw transversal skills niezbędnych na rynku pracy obejmujących m.in. kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, umiejętności uczenia się, umiejętności pracy zespołowej. Warsztaty zostały poprowadzone przez panią Małgorzatę Jaśko. Ponadto został ustalony harmonogram spotkań, warsztatów, konsultacji indywidualnych do końca czerwca 2021 r.

NA GÓRĘ