Realizacja zadania 4 Myślenickiej Szkoły Ćwiczeń: spotkanie nauczycieli przyrodników i języków obcych

W dniu 23 lutego 2021 roku nauczyciele przyrody oraz jerzyków obcych wraz ze swoimi koordynatorami, p. Mariuszem Stinia oraz p. Anita Stnia, odbyli pierwsze stacjonarne spotkanie nauczycieli w ramach realizacji zadania 4 projektu. Podczas 6 godzinnych  warsztatów nauczyciele przyrody  i języków obcych formułowali diagnozę w  obszarze potrzeb uczestników sieci nauczycieli przyrodników i języków obcych. Ponadto pracowali nad rozwijaniem u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych (tzw transversal skills)niezbędnych na rynku pracy obejmujących m.in. kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, umiejętności uczenia się, umiejętności pracy zespołowej oraz wykorzystania narzędzi TIK w procesie nauki  przedmiotów przyrodniczych i języków obcych. Ponadto został ustalony harmonogram spotkań, warsztatów, konsultacji indywidualnych oraz konsultacji z metodykami do końca czerwca 2021r.

NA GÓRĘ