Szkoła Dobrego Wychowania (2015r.)

Nasza szkoła w okresie od 26 stycznia 2015r. bierze udział w ogólnopolskim projekcie organizowanym przez Studium Prawa Europejskiego starając się o Certyfikat Szkoły Dobrego Wychowania.

Celem projektu jest zapoznanie dzieci ze standardami dobrego wychowania oraz wskazanie jaki ma ono wpływ na codzienne życie, jak i relacje rówieśnicze.

Uczniowie brali udział w takich działaniach jak :

 

1. Opracowanie krótkich prac pisemnych nt.: „Moje zachowanie świadczy o mnie”.

W przedsięwzięciu wzięły udział 63 osoby, które w formie pisemnej wypowiedziały się na temat zachowań, świadczących o nich. Uczniowie objęci tym działaniem chętnie wypowiadali się na powyższy temat, a praca pisemna rozpoczęła dyskusję w grupach. Uczniowie zdali sobie sprawę z tego, że mowa ciała ma ogromne znaczenie, zaczęli zwracać uwagę nie tylko na to co i jak mówią, ale także jak się zachowują, poruszają, gestykulują czy mimiką twarzy wyrażają swoje emocje. Realizowane zadanie przyniosło oczekiwane efekty. Uczniowie zainteresowali się własnym zachowaniem, starają się dostosowywać do obowiązujących kanonów kultury.

Wybrane prace można przeczytać na gazetce szkolnej.

 

2. Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu  wiedzy, wśród uczniów na temat savoir vivre.

Realizacja tego zadania została poprzedzona cyklem lekcji wychowawczych o zasadach dobrego zachowania. Uczniowie mieli okazję zaznajomić się z literaturą, dotyczącą tych zasad, która znajduje się w szkolnej bibliotece, korzystali z gry dydaktycznej „Dobre maniery”itp.

 

Przykładowe pytania z testu :

Który z niżej wymienionych zwrotów  jest odpowiedni, gdy nie usłyszeliśmy tego, co ktoś powiedział ?

a) „co?”

b) „przepraszam nie usłyszałem, czy mogłaby Pani/mógłby Pan powtórzyć”

c) „jeszcze raz, co ma Pani/Pan na myśl?”

 

Czy wypada dzwonić do kogoś po 22.00 ?

a) Poza nagłymi wypadkami lepiej tego nie robić

b) Tak w dzisiejszych czasach nie możne się bez tego obejść

c) Tak, ale tylko w weekend

 

Jak należy postępować podczas kichania?

a) Odwrócić się, kichnąć w zagięte ramię i jak najprędzej  skorzystać z chusteczki

b) Wystarczy zakryć lewą dłonią usta

c) Zatkać nos

Konkurs wiedzy odbył się w dniu 15 czerwca na auli szkolnej. Grupa 30 uczniów pisała pisemny test ze znajomości zasad dobrego zachowania. Został wyłoniony „Mistrz – savoir-vivre”

 

I miejsce Magdalena Banowska 1c

II miejsce Joanna Wyrostek kl. 2c

 

3. Przeprowadzenie międzyklasowych inscenizacji na temat znajomości i stosowania zasad dobrego zachowania na co dzień w stosunku do osób starszych, dorosłych, rówieśników itp.

W realizacji tego zadania wzięły udział, osoby które wchodzą w skład Samorządu Uczniowskiego, a także uczniowie tworzący parlament czyli przedstawiciele samorządów klasowych ze wszystkich klas. Uczniowie 19 maja 2015r. prezentowali wylosowane scenki na temat znajomości i stosowania zasad dobrego zachowania na co dzień w stosunku do osób starszych, dorosłych, rówieśników, wręczania kwiatów, korzystania z telefonu itp.

 

4. Wykonanie plakatu, którego tematem przewodnim będzie „Mój wygląd świadczy o mnie”.

Plakaty pt. „Mój wygląd świadczy o mnie” wykonali uczniowie klas trzecich, podczas zajęć do dyspozycji wychowawcy oraz na zajęciach dodatkowych z Wolontariatu. Uczniowie chętnie zaangażowali się do wykonania plakatu i wykorzystali różne techniki plastyczne. Wśród uczniów wychowawcy zauważyli prace zespołową polegającą na uzgodnieniu co chcą przedstawić na plakacie oraz w jaki sposób go wykonają. Zależało im na jak najlepszej jakości pracy. Uczniowie mają świadomość, że wygląd świadczy o nich.

 

Zapraszamy do galerii

NA GÓRĘ