Projekt zdalna szkoła+

To już drugi, od czasu ogłoszenia na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego, konkurs organizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w którym JST mogą uzyskać 100% dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo.

CPPC znalazło kolejne oszczędności z Funduszy Europejskich, z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, które postanowiło przeznaczyć na zakup sprzętu dla uczniów z rodzin wielodzietnych. Łącznie z programem #zdalnaszkoła CPPC przeznaczyło 366 mln PLN na walkę z wykluczeniem cyfrowym uczniów.

 

logo

 

W poniedziałek 8 czerwca w myślenickim magistracie odbyło się przekazanie dyrektorom laptopów zakupionych w ramach programu  „Zdalna szkoła+". Gmina Myślenice na zakup sprzętu otrzymała blisko 125 tys. złotych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”dotyczącego realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Środki z Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) umożliwiły zakup 54 komputerów dla 19 szkół podstawowych, które wykazały zapotrzebowanie na sprzęt komputerowy z przeznaczeniem dla uczniów z rodzin wielodzietnych, niezbędny do nauki w systemie kształcenia zdalnego.

 

zdalna

 

Nasza szkoła w ramach projektu otrzymała 8 laptopów dla uczniów z rodzin wielodzietnych.

 

plakat

 

Klauzula RODO

 

 

 

NA GÓRĘ