Realizacja zadania 3 projektu Myślenickiej Szkoły Ćwiczeń MSĆ; szkolenie: Grywalizacja w edukacji-rozwijanie umiejętności rywalizacji na lekcjach

W dniu 26.11.2020 r w Szkole Podstawowej nr 4 w Myślenicach odbyło się 4  godzinne szkolenie online dla nauczycieli realizujących projekt Myślenickiej Szkoły Ćwiczeń MSC, podczas którego prowadzący, pan Arkadiusz Nalepka, przedstawił  zebranym zagadnienie zasadności wprowadzania metody opartych na rywalizacji.

Uczestnicy szkolenia rozwijali swoje umiejętności w zakresie skutecznej i efektownej rywalizacji na lekcjach z wykorzystaniem narzędzi TIK. Podczas szkolenia omówione zostały następujące zagadnienia:  

  1. Gamplifikacja.
  2. Dlaczego uczenie się jest wyzwaniem-problemem?
  3. Społeczny wymiar uczenia się.
  4. Adaptacja jako uczenie się. Proces uczenia się w interakcji jednostki ze środowiskiem zewnętrznym.
  5. Uczenie się w ujęciu emocjonalnym.
  6. Dlaczego gry gracza pochłaniają?
  7. Obudowanie dydaktyki metaforą gry z wszystkimi jej regułami- ramifikacja.
  8. Mechanika i dydaktyka gry.
  9. Historia i narracja w grach.

Podczas szkolenia  uczestnicy zostali zaangażowani do udziału w grach edukacyjnych z wykorzystaniem np. platformy genialny. com, whileboard.fi, manti.com. Poznali narzędzia do tworzenia gier edukacyjnych oraz stosowania rywalizacji jako aktywnej metody uczenia.

NA GÓRĘ