Realizacja zadania 3 projektu Myślenickiej Szkoły Ćwiczeń MSĆ; szkolenie: Jak przygotować studentów do pracy w szkole podczas praktyk studenckich?

W dniu 10.12.2020 r w Szkole Podstawowej nr 4 w Myślenicach odbyło się 4  godzinne szkolenie online dla nauczycieli realizujących projekt Myślenickiej Szkoły Ćwiczeń MSC, podczas którego prowadząca, dr Urszula Hudaszek, adiunkt Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach przedstawiła  zebranym zagadnienia związane z przygotowaniem nauczycieli do pracy ze studentami odbywającymi praktyki studenckie na terenie szkoły.

Podczas szkolenia omówione zostały następujące zagadnienia: 

  1. Praktyki w kształceniu pedagogów a kategoria innowacyjności.
  2. Przygotowanie do praktyk w zakresie merytorycznym.
  3. Przygotowanie do praktyk w zakresie psychologiczno-pedagogicznym.
  4. Ogólne postępowanie psychologiczno-pedagogiczne do nauczania na danym etapie  edukacyjnym.
  5. Praktyki studenckie i ich cele.
  6. Program praktyk studenckich oraz  obowiązujące regulaminy.

Podczas szkolenia trenerka  zwróciła uwagę na fakt,  iż istotą  odbywania praktyk studenckich winno być efektywne i praktyczne przygotowanie studentów pedagogiki do wykonywania zawodu nauczyciela.  Zwróciła również uwagę na aspekt praktycznego przygotowania studentów kierunków pedagogicznych do zawodu poprzez wypracowanie i wdrożenie we współpracy ze szkołami nowej formuły realizacji praktyk pedagogicznych oraz podniesienia poziomu praktycznych kompetencji w zakresie wykonywania zawodu nauczyciela w ścisłej współpracy z  opiekunami praktyk.

NA GÓRĘ