Realizacja zadania 4: Działania Myślenickiej Szkoły Ćwiczeń MSĆ

W dniu 14.12.2020 r w Szkole Podstawowej nr 4 w Myślenicach odbyły się 6  godzinne warsztaty  w trybie hybrydowym (online ze spotkaniem stacjonarnym) dla nauczycieli sieci realizujących projekt Myślenickiej Szkoły Ćwiczeń MSC, podczas których prowadząca, pani Małgorzata Wojnarowska- Grzenień zapoznała  zebranych z zagadnieniami tworzenia autorskich programów nauczania.   

W warsztatach wzięli udział nauczyciele matematyki Szkoły Wiodącej oraz 8 Szkół Współpracujących, którzy na platformie doskonaleniewsieci.pl zaznajomili się z najważniejszymi aspektami związanymi z budowaniem programów autorskich, który stanie się produktem końcowym zamykającym realizację projektu MSĆ.

NA GÓRĘ