Realizacja zadania 1: Doposażenie 4 pracowni przedmiotowych Myślenickiej Szkoły Ćwiczeń:

W ramach realizacji zadania 1 projektu Myślenickiej Szkoły Ćwiczeń z przyjemnością informujemy, iż pracownie: informatyczna oraz języka angielskiego zostały gruntownie zmienione, wyposażone i doposażone w nowoczesny sprzęt, osprzęt i pomoce dydaktyczne, które będą służyły uczestnikom projektu do realizacji Działań Myślenickiej Szkoły Ćwiczeń MSĆ. Dzięki pracy na nowoczesnym sprzęcie i oprogramowaniu uczniowie naszej szkoły będą mogli w pełni rozwijać kluczowe umiejętności, zainteresowania TIK oraz aktywnie doskonalić kompetencje językowe.
 


NA GÓRĘ