klasa 7

15.06.2020r.

Temat: Wpływ  zmian politycznych i gospodarczych po 1989roku na strukturę zatrudnienia

NaCoBeZu  (cele lekcji)

 • porównuję cechy gospodarki centralnie sterowanej i gospodarki rynkowej
 • wymieniam cechy gospodarki w konurbacji katowickiej i aglomeracji łódzkiej przed 1989 r. i po nim
 • 2020-06-15

08.06.2020r.

Temat: Migracje a zaludnienie i struktura wieku na obszarach wiejskich

 

NaCoBeZu ( cele lekcji)

 • analizuję współczynnik salda migracji na przykładzie województw zachodniopomorskiego i podlaskiego
 • określam wpływ migracji na strukturę wieku ludności wiejskiej na przykładach...

01.06.2020r.

Temat: Rozwój dużych miast a zmiany w strefach podmiejskich

 

Co to jest strefa podmiejska?

Jest to obszar położony w bezpośrednim sąsiedztwie miasta, w różny sposób związany z miastem i w wyniku tych powiązań systematycznie przekształcany. Mieszkańcy strefy podmiejskiej...

27.05.2020r.

Temat: Warunki produkcji energii z różnych źródeł

NaCoBeZu ( cele lekcji)

 • analizuję warunki przyrodnicze i pozaprzyrodnicze sprzyjające produkcji energii ze źródeł nieodnawialnych i odnawialnych lub tę produkcję ograniczające
 • określam wpływ warunków przyrodniczych i...

25.05.2020r.

Temat: Ochrona przeciwpowodziowa a występowanie i skutki powodzi.  (podr. str. 170, ćw. str. 104-105)

 

NaCoBeZu ( cele lekcji)

- Wymieniam przyczyny i skutki powodzi w Polsce,

- Wymieniam obszary najbardziej narażone na występowanie powodzi w Polsce,

- Charakteryzuję działania...

18.05.2020r. oraz 20.05.2020r.

Temat: Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego Polski (cz.1 i cz.2)

 

NaCoBeZu ( cele lekcji)

 • wymieniam źródła zanieczyszczeń
 • charakteryzuję stan środowiska przyrodniczego Polski
 • omawiam na podstawie tekstu źródłowego różne rodzaje zanieczyszczeń i ich wpływ na...

11.05.2020r.

Temat: Handel

 

NaCoBeZu:

 • wyjaśniam znaczenie terminów: eksport, import, saldo bilansu handlu zagranicznego
 • charakteryzuję bilans handlu zagranicznego Polski
 • wymieniam kraje będące głównymi partnerami handlowymi Polski
 • omawiam strukturę towarową handlu międzynarodowego
 • 2020-05-11

06.05.2020r.

Temat : Turystyka- atrakcje turystyczne Polski

Dzsiaj każdy według swoich zainteresowań wybierze i skorzysta z poniżych materiałów, by przybliżyć temat turystyka.

Zobacz jak piękny jest nasz kraj. Z góry. Z lotu ptaka. A właściwie z lotu drona. To zupełnie nowa i niesamowita...

04.05.2020r.

Temat : Turystyka

NaCoBeZu

 • podział walorów turystycznych,
 • uczeń wymienia w każdej z grup walorów turystycznych Polski co najmniej jeden przykład obiektu,
 • pojęcie „Lista Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO”,
 • uczeń zna co najmniej pięć obiektów w...

27-29.04.2020r.

Temat: Rodzaje usług. Transport i łączność.        (podręcznik strona 148-151, ćwiczenia 92-93)

 

Temat realizowany przez dwie jednostki lekcyjne.

 

NaCoBeZu: (cele lekcji)

 • omawia zróżnicowanie usług w Polsce i ich rolę w rozwoju gospodarki
 • wyjaśnia znaczenie terminu...

20-24.04.2020r.

Międzynarodowy Dzień Ziemi
 
22 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ziemi, którego celem jest zwrócenie uwagi na kwestie ochrony środowiska naturalnego. Tego roku jest to już 50 edycja tego święta, w której szczególnie zwrócimy uwagę na kwestie zmian klimatycznych. Z tej...

Wielkanocna Geografia - poszukiwanie jajek na świecie

Zapraszam wszystkich chętnych do zabawy. Mam nadzieję, że uda Wam się znaleźć wskazane miejsca (niektóre wcale nie są oczywiste) :) Gra przeznaczona dla całej rodziny

Odpowiedzi prześlij przez Librus, spotka Cię nagroda :)

NA GÓRĘ