klasa 5

15.06.2020-19.06.2020r.

Temat: Utrwalenie wiadomości z krajobrazów

 

Aby utrwalić zdobytą wiedzę z krajobrazów przejdź na stronę epodreczniki. Zapoznaj się z informacjami i rozwiąż na końcu interaktywne zadania, a takża zadanie poniżej.

 

2020-06-15

08.06-10.06.2020r.

Temat: Krajobraz wysokogórski Himalajów

 

NaCoBeZu: (cele lekcji)

 • wskazuję na mapie świata najwyższe góry łańcuchy górskie, w tym Himalaje
 • charakteryzuję zmienność warunków klimatycznych w Himalajach
 • omawiam cechy krajobrazu wysokogórskiego
 • wymieniam formy rzeźby...

01.06.2020r.-05.06.2020r.

W tym tygodniu Wasze Święto DZIEŃ DZIECKA z tej racji lekcja krajobraz wysokogórski Himalajów odbędzie się za tydzień :)

 

 

 

25.05. - 29.05.2020r.

Temat: Krajobraz tajgi i tundry

 

 

NaCoBeZu: (cele lekcji)

 • wskazuję na mapie świata położenie strefy tajgi
 • wyjaśniam znaczenie terminów: tundra, tajga
 • omawiam na podstawie klimatogramu warunki klimatyczne w strefie tajgi i tundry
 • przedstawiam główne cechy krajobrazu tajgi i...

18.05-22.05.2020r.

Temat: Krajobraz śródziemnomorski

 

 

NaCoBeZu: (cele lekcji)

 • omawiam na podstawie klimatogramu klimat strefy śródziemnomorskiej
 • omawiam cechy krajobrazu śródziemnomorskiego
 • charakteryzuję świat roślin i zwierząt strefy śródziemnomorskiej
 • rozpoznaję na podstawie...

11-15.05.2020r.

Temat: Krajobraz pustyni gorącej i pustyni lodowej  (podr. str. 127, ćw. 76)

NaCoBeZu ( cele lekcji)

·         wyjaśniam znaczenie terminu pustynia

·         wskazuję na mapie świata obszar występowania pustyń gorących i lodowych

·         wymieniam...

04-08.05.2020r.

Temat: Krajobrazy sawanny i stepu

 

NaCoBeZu ( czyli cele lekcji)

•wyjaśniam znaczenie terminów: sawanna, step, preria, pampa

•omawiam na podstawie klimatogramu cechy charakterystyczne klimatu strefy sawann i stepów

•rozpoznaję na ilustracjach rośliny i zwierzęta typowe dla...

27-30.04.2020r.

Temat: W Wilgotnym lesie równikowym i w lesie strefy umiarkowanej

 

NaCoBeZu  (czyli cele lekcji)

 

 • wskazuje na mapie świata obszar występowania strefy wilgotnych lasów równikowych
 • charakteryzuje świat roślin i zwierząt wilgotnych lasów równikowych
 • rozpoznaje na ilustracjach...

20-24.04.2020r.

T: Strefy klimatyczne i krajobrazowe  (podręcznik strona 108-112, ćwiczenia str. 65-67)

 

Spójrz na mapę zróżnicowania temperatury powietrza na Ziemi (podręcznik s.106)

Zastanów się na których obszarach temperatura jest najwyższa, a na których najniższa? 

Najwyższa...

06.04-10.04.2020r.

Temat : Pogoda, a klimat cz.2

 

NaCoBeZu: ( czyli cele lekcji)

-  rysuję i analizuję klimatogramy

-  obliczam średnią roczną temperaturą powietrza, różnicę między średnią temperaturą powietrza w najcieplejszym i najzimniejszym miesiącu roku oraz roczną sumę opadów

- ...

30.03-03.04.2020r.

Temat: Pogoda, a klimat  (podręcznik str. 102-107, ćwiczenia str.61)

 

NaCoBeZu: ( czyli cele lekcji)

 • wyjaśniam znaczenie terminów: pogoda, klimat
 • wyjaśniam różnicę między pogodą, a klimatem
 • wymieniam składniki pogody
 • wymieniam elementy klimatogramu

 

Temat ten...

23-27.03.2020r.

Kolejna lekcja geografii przed nami.

Temat : Pierwsze podróże geograficzne  ( podręcznik str. 91-97, ćwiczenia str. 55-58)

NaCoBeZu :

 1. Dowiesz się, jak nazywali się pierwsi odkrywcy nowych lądów.
 2. Zrozumiesz, dlaczego podróżnicy poszukiwali nowych dróg i lądów.
 3. Przećwiczysz...
NA GÓRĘ