klasa 8

15.06.2020r. / 22.06.2020r.

Temat: Środowisko przyrodnicze Arktyki i Antarktyki. Praca badawcze a Arktyce i Antarktyce.

 

Zapraszam na 2 lekcje z naukowcem z Polskiej Akademii Nauk  - lekcja jest dedykowana dla uczniów klas 8

 

W części pierwszej omówimy następujące zagadnienia: Położenie i środowisko...

08.06.-10.06.2020r.

Temat: Ludność i gospodarka Australii

 

NaCoBeZu ( cele lekcji)

  • Opisuję rdzennych mieszkańców Australii.
  • Analizuję uwarunkowania rozmieszczenia ludności w Australii i Oceanii.
  • Wyjaśniam uwarunkowania rozwoju hodowli owiec w Związku Australijskim.
  • Przedstawiam, na podstawie map...

01.06.2020r.-05.06.2020r.

Temat: Środowisko przyrodnicze Australii i Oceanii.

 

NaCoBeZu ( cele lekcji)

  • określam położenie geograficzne Australii i Oceanii.
  • dokonuję podziału geograficznego Oceanii na podstawie mapy ogólnogeograficznej.
  • opisuję, korzystając z mapy, linię brzegową i ukształtowanie...

18.05-22.05.2020r.

Temat: Lekcja powtórzeniowa

 

11-15.05.2020r.

Temat: Stany Zjednoczone - potęga gospodarcza świata.

 

NaCoBeZu:

-charakteryzuję na podstawie mapy położenie USA

-lokalizuję na mapie największe miasta Stanów Zjednoczonych

-wyjaśniam znaczenie terminu: technopolia

-omawiam znaczenie przemysłu i jego kluczowe działy

-omawiam...

04-08.05.2020r.

Temat: Kanada- środowisko przyrodnicze, a rozwój rolnictwa.

 

Pracuj z podręcznikiem od str. 132-137

Proszę o przepisanie do zeszytu notatki, uzupełniając niektóre punkty.

1. Otwórz podręcznik na str.100- odszukaj Kanadę i podaj nazwę stolicy tego państwa....

(Zapamiętaj...

27-30.04.2020r.

Temat: Urbanizacja w Ameryce ( podręcznik str. 126-131, ćwiczenia str. 60-61)

 

Po przeczytanie tekstu w podręczniku oraz materiale zamieszczonym poniżej, proszę o przepisanie do zeszytu poleceń i ich wykonanie:

 

•  Wyjaśnij pojęcia: miasto, urbanizacja

•  Przeanalizuj...

20-24.04.2020r.

Temat: Ludność Ameryki  (podręcznik str. 122-125, ćwiczenia str. 57 -58)

 

NaCoBeZu: (czyli cele lekcji)

- Opisuję wielkie migracje w dziejach Ameryki

- Analizuję przyczyny i kierunki migracji ludności do Ameryki

- Wykazuję zróżnicowanie ludności Ameryki.

- Wymieniam przyczyny...

Wielkanocna Geografia - poszukiwanie jajek na świecie

Zapraszam wszystkich chętnych do zabawy. Mam nadzieję, że uda Wam się znaleźć wskazane miejsca (niektóre wcale nie są oczywiste) :) Gra przeznaczona dla całej rodziny

Odpowiedzi prześlij przez Librus, spotka Cię nagroda :)

06.04-10.04.2020r.

Temat: W Amazonii ( podręcznik str. 116 - 121, ćwiczenia str. 53 -55)
 
NaCoBeZu: ( czyli cele lekcji)
 
- Określenie położenia Amazonii
- Omówienie środowiska przyrodniczego Amazonii
- Przyczyny i skutki wylesiania Amazonii
- Fauna i flora Amazonii
 
Bardzo proszę...

30.03 - 03.04.2020r.

Temat: Tornada i cyklony tropikalne  ( podręcznik str. 110, ćwiczenia str. 50-51)

 

NaCoBeZu: ( czyli cele lekcji)

- wyjaśniam terminy: cyklon tropikalny, tornado

- omawiam mechanizm powstawania tornad

- przedstawiam skutki występowania tornad

- wymieniam główne rejony...

23-27.03.2020r.

Temat: Środowisko przyrodnicze Ameryki ( podręcznik str. 104)

NaCoBeZu: (czyli cele lekcji)

1.Określam położenie matematyczno- geograficzne Ameryki.
2.Opisuję przebieg granicy między Ameryką Północną, a Południową i analizuję znaczenie Kanału Panamskiego.
3.Opisuję linię...

NA GÓRĘ