Regulamin wypożyczania i udostępniania darmowych podręczników dla uczniów klas I-VIII

Regulamin wypożyczania i udostępniania darmowych podręczników (materiałów edukacyjnych) dla uczniów klas I-VIII Szkoły Podstawowej nr 4 im. Św. Jadwigi Królowej w Myślenicach

1. Podręczniki dla klas I – VIII są własnością szkoły.

2. Szkoła nieodpłatnie wypożycza i zapewnia dostęp uczniom do podręczników  (materiałów edukacyjnych) mających postać papierową.

3. Szkoła przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu ( z wyjątkiem sytuacji zmiany szkoły w trakcie danego roku szkolnego).

4. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręczników (materiałów edukacyjnych) przez ucznia, jego rodzice zobowiązani są do pokrycia zwrotu kosztów zakupu podręczników określonych przez MEN w dokumentach przekazania podręcznika szkole. W przypadku książek dla klas IV – VIII jest to określone w dowodzie wpływu danego kompletu podręczników.

5. W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze szkoły w trakcie trwania roku szkolnego , zobowiązany jest do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych podręczników i materiałów ćwiczeniowych (materiałów edukacyjnych).

6. Pierwsze części podręczników (materiałów edukacyjnych) będą wypożyczane uczniom na początku września.Uczniowie przychodzą do biblioteki szkolnej wraz z wychowawcą lub nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej podczas zajęć edukacyjnych i wypożyczają oznaczone podręczniki.

7. O kolejnych wypożyczeniach i oddaniu użytkowanych wcześniej podręczników (materiałów edukacyjnych) decyduje nauczyciel.

8. Uczniowie są zobowiązani do dbałości o podręczniki:

  • zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach,
  • uczeń po otrzymaniu podręcznika zakłada okładkę w celu zabezpieczenia książki przed zniszczeniem), okładka ma być założona w sposób nienaruszający stanu podręcznika (nie przyklejamy);
  • pod kontrolą nauczyciela dopuszcza się używanie ołówka w celu zaznaczenia np. pracy domowej;
  • przez cały okres używania podręczników uczeń dba o właściwe i czyste obłożenie książki;
  • wraz z upływem terminu zwrotu (koniec roku szkolnego lub okres 3 miesięcy w elementarzu) uczeń powinien uporządkować podręczniki, tj. powymazywać wszystkie wpisy ołówkiem, podkleić uszkodzone miejsca, a następnie oddać do biblioteki szkolnej wszystkie wypożyczone podręczniki wraz  z ich dodatkowym, nieuszkodzonym wyposażeniem (płyty, mapy, plansze itp.)

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe art. 104

NA GÓRĘ