Wymagania edukacyjne

Aby zapoznać się z wymaganiami na oceny z poszczególnych przedmiotów należy wybrać przedmiot z listy w menu.

Dokumenty są w formacie PDF i można je ściągnąć na dysk.

pdf1  Pobierz najnowszą wersję Adobe Reader ze strony producenta (kliknij w logo obok).

 

Wymagania edukacyjne w stosunku do uczniów o indywidualnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwościach psychofizycznych są dostosowane i zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych  Rozdział 2. § 3 punkty 1-5.
Niniejsze
  Rozporządzenie jest  przestrzegane przez  nauczycieli i realizowane na wszystkich przedmiotach edukacyjnych.

 

 

 

Pliki do pobrania

NA GÓRĘ