Myślenicka Szkoła Ćwiczeń

Realizacja zadania 4: Działania Myślenickiej Szkoły Ćwiczeń: warsztaty dla dyrektorów szkół oraz osób zarządzających placówką: Kompetencje kluczowe w planie nadzoru pedagogicznego

12 maja 2021 r pod kierunkiem dr Małgorzaty Jaśko dyrektorzy szkół oraz osoby zarządzające szkołą odbyli 6 godzinne warsztaty onlinowe poświęcone analizie kompetencji kluczowych z perspektywy  wykorzystania wypracowanych wskaźników w planie nadzoru pedagogicznego dyrektora.

II stacjonarne spotkanie uczestników Sieci: nauczycieli przyrody i języków obcych

11 maja 2021r w Szkole Podstawowej nr 4 w Myślenicach odbyły się II stacjonarne spotkania nauczycieli Sieci języków obcych i przyrodników. Podczas warsztatów uczestnicy zajęli się ocenianiem na lekcjach języka obcego oraz konstruowaniu zasad, zadań i wskazówek w taki sposób, aby gra...

Z wizytą w Muzeum Niepodległości w Myślenicach. Wykorzystanie zasobów instytucji kultury do organizowania zajęć dla uczniów.

10 maja 2021 roku uczestnicy projektu Myślenickiej Szkoły Ćwiczeń MSĆ zostali zaproszeni na lekcję online do Muzeum Niepodległości w Myślenicach.

Podczas 4 godzinnego spotkania z uczestnikami prowadząca, wykorzystując narzędzia TIK oraz możliwości multiformatowe instytucji, ...

Zadanie 4: Działania Myślenickiej Szkoły Ćwiczeń, czyli jak tworzyć zadania rozwijające kompetencje kluczowe u uczniów - warsztaty

W ramach realizacji zadania 4 projektu Myślenickiej Szkoły Ćwiczeń w dniach 27 i 28 kwietnia/oraz 5 maja 2021 r nauczyciele przedmiotów informatyki oraz nauk przyrodniczych odbyli warsztaty poświęcone doskonaleniu umiejętności konstruowania twórczych zadań rozwijających kompetencje...

Realizacja zadania 4 projektu Myślenicka Szkoła Ćwiczeń MSĆ: szkolenie Zastosowanie metody obserwacji koleżeńskiej oraz opracowanie narzędzi niezbędnych do profesjonalnej realizacji tego zadania

26.04.2021 r w ramach realizacji Zadania 4 projektu  Myślenicka szkoła Ćwiczeń MSĆ odbyło się 4 godzinne szkolenie: Zastosowanie metody obserwacji  koleżeńskiej oraz opracowanie narzędzi niezbędnych do profesjonalnej realizacji tego zadania, będące zachętą dla uczestników do...

Warsztatowe spotkanie dla nauczycieli matematyki- realizacja zadania 4 "Działania Myślenickiej Szkoły Ćwiczeń"

Rozwijanie u uczniów kreatywności, krytyczne myślenie, umiejętności twórczego rozwiązywania problemów, czyli kompetencji kluczowych z wykorzystaniem TIK- to zagadnienie, które 22 kwietnia 2021 r zgłębiali nauczyciele matematyki podczas 6 godzinnych warsztatów prowadzonych przez...

Realizacja zadania 4: Działania Myślenickiej Szkoły Ćwiczeń:warsztaty dla uczestników sieci nauczycieli języków obcych.

14.04.2021 r w Szkole Wiodącej realizującej projekt Myślenickiej Szkoły Ćwiczeń zostały przeprowadzone przez panią Agnieszkę Kurnik warsztaty dla nauczycieli języków obcych . W trakcie ich trwania uczestnicy projektu-sieć nauczycieli języków obcych-zajęli się kluczowym...

Planowanie i ewaluacja pracy szkoły w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych z wykorzystaniem TIK- warsztaty online dla sieci dyrektorów szkół oraz osób zarządzających

Planowanie i ewaluacja pracy szkoły w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych z wykorzystaniem TIK to warsztaty, które odbyły się 25.03.2021 r dla osób zarządzających szkołą oraz dla sieci dyrektorów szkół.. Uczestnicy warsztatów pod kierunkiem dr Małgorzaty Jaśko...

Nowoczesne metody pracy z uczniem ze szczególnym uwzględnieniem inteligencji wielorakich. Wypracowanie metod i form rozwijania kompetencji kluczowych- szkolenie dla wszystkich uczestników projektu MSĆ.

24.03.2021 r w ramach realizacji Zadania 4 projektu  Myślenicka szkoła Ćwiczeń MSĆ odbyło się 4 godzinne szkolenie poświęcone nowoczesnym metodom  pracy z uczniem ze szczególnym uwzględnieniem inteligencji wielorakich. Podczas szkolenia, które zostało poprowadzone przez p....

Realizacja zadania 4: Jak tworzyć ciekawe zadania, które umożliwią efektywną naukę? - warsztaty dla nauczycieli matematyki

Podczas 6 godzinnych  warsztatów zorganizowanych w Szkole Podstawowej nr 4 w Myślenicach dla nauczycieli matematyki uczestnicy zajmowali się zagadnieniem dotyczącym umiejętności tworzenia ciekawych zadań umożliwiających uczniom naukę matematyki.

Krytyczne myślenie, kreatywne...

Realizacja zadania 4: Jak tworzyć ciekawe zadania, które umożliwią efektywną naukę? - warsztaty dla nauczycieli nauk przyrodniczych

W dniu 17.03.2021r. podczas 6 godzinnych  warsztatów nauczyciele przyrody zajmowali się zagadnieniem dotyczącym umiejętności tworzenia ciekawych zadań umożliwiających uczniom naukę.

Uczestnicy skupili się na rozwijaniu kompetencji umiejętności wyszukiwania, selekcji, porządkowania...

Realizacja zadania 4: Jak tworzyć ciekawe zadania, które umożliwią efektywną naukę? - warsztaty dla nauczycieli języków obcych

W dniu 17.03.2021r. podczas 6 godzinnych warsztatów nauczyciele języków obcych  zajmowali się zagadnieniem dotyczącym umiejętności tworzenia ciekawych zadań umożliwiających uczniom naukę.

Opracowali narzędzia pozwalające na wyzwolenie twórczego i krytycznego myślenia wśród...

NA GÓRĘ