Myślenicka Szkoła Ćwiczeń

Realizacja zadania 4 Myślenickiej Szkoły Ćwiczeń: spotkanie nauczycieli przyrodników i języków obcych

W dniu 23 lutego 2021 roku nauczyciele przyrody oraz jerzyków obcych wraz ze swoimi koordynatorami, p. Mariuszem Stinia oraz p. Anita Stnia, odbyli pierwsze stacjonarne spotkanie nauczycieli w ramach realizacji zadania 4 projektu. Podczas 6 godzinnych  warsztatów nauczyciele przyrody  i...

Spotkanie sieci osób zarządzających szkołami

11.02.2021 r podczas 6 godzinnych  warsztatów  dla osób zarządzających szkołami beneficjenci zajęli się tematyką, która wyniknęła z przeprowadzonej diagnozy potrzeb poszczególnych szkól i skupiała się wokół zagadnienia: Szkoła jako organizacja ucząca się i rozwijająca w...

I stacjonarne spotkanie z koordynatorem dla nauczycieli informatyki w ramach sieci: Badanie potrzeb uczestników sieci nauczycieli informatyki.

W dniu 09.02.2021 w Szkole Podstawowej nr 4 w Myślenicach odbyło się I stacjonarne spotkanie z koordynatorem dla nauczycieli informatyki  w ramach sieci. Podczas 6 godzinnych warsztatów nauczyciele informatyki formułowali diagnozę w obszarze potrzeb uczestników sieci informatycznej....

Realizacja zadania 4:Działania Myślenickiej Szkoły Ćwiczeń projektu Myślenicka Szkoła Ćwiczeń MSĆ.

W ramach realizacji zadania 4 Myślenickiej Szkoły Ćwiczeń odbyło się pierwsze spotkanie, gdzie podczas 6 godzinnych  warsztatów nauczyciele matematyki wraz z koordynatorem sieci p.Haliną Pulchny pracowali nad rozwijaniem u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych...

Realizacja zadania 4: Działania Myślenickiej Szkoły Ćwiczeń MSĆ

W 21.01.2021 r w Szkole Podstawowej nr 4 w Myślenicach odbyły się 6  godzinne warsztaty  w trybie hybrydowym (online ze spotkaniem stacjonarnym) dla nauczycieli sieci realizujących projekt Myślenickiej Szkoły Ćwiczeń MSC, podczas których prowadząca, pani: Małgorzata...

Realizacja zadania 4: Działania Myślenickiej Szkoły Ćwiczeń MSĆ

W 18.01.2021 r w Szkole Podstawowej nr 4 w Myślenicach odbyły się 6  godzinne warsztaty  w trybie hybrydowym (online ze spotkaniem stacjonarnym) dla nauczycieli sieci realizujących projekt Myślenickiej Szkoły Ćwiczeń MSC, podczas których prowadząca, pani  : Małgorzata...

Realizacja zadania 4: Działania Myślenickiej Szkoły Ćwiczeń MSĆ

W dniu 22.12.2020 r w Szkole Podstawowej nr 4 w Myślenicach oraz szkołach Szkół Współpracujących  odbyło się 2 godzinne spotkanie w sieci z dyrektorami szkół, w ramach których zaplanowano działania wokół doskonalenia kompetencji kluczowych, tworzenia dokumentów szkolnych....

Realizacja zadania 4 projektu Myślenicka Szkoła Ćwiczeń :Działania Myślenickiej Szkoły Ćwiczeń MSĆ

W dniu 17.12.2020 r w Szkole Podstawowej nr 4 w Myślenicach odbyły się 6  godzinne warsztaty  w trybie hybrydowym (online ze spotkaniem stacjonarnym) dla nauczycieli sieci realizujących projekt Myślenickiej Szkoły Ćwiczeń MSC, podczas których prowadząca, pani Małgorzata Wojnarowska-...

Realizacja zadania 1: Doposażenie 4 pracowni przedmiotowych Myślenickiej Szkoły Ćwiczeń:

W ramach realizacji zadania 1 projektu Myślenickiej Szkoły Ćwiczeń z przyjemnością informujemy, iż pracownie: informatyczna oraz języka angielskiego zostały gruntownie zmienione, wyposażone i doposażone w nowoczesny sprzęt, osprzęt i pomoce dydaktyczne, które będą służyły...

Realizacja zadania 4: Działania Myślenickiej Szkoły Ćwiczeń MSĆ

W dniu 14.12.2020 r w Szkole Podstawowej nr 4 w Myślenicach odbyły się 6  godzinne warsztaty  w trybie hybrydowym (online ze spotkaniem stacjonarnym) dla nauczycieli sieci realizujących projekt Myślenickiej Szkoły Ćwiczeń MSC, podczas których prowadząca, pani Małgorzata Wojnarowska-...

Realizacja zadania 3 projektu Myślenickiej Szkoły Ćwiczeń MSĆ; szkolenie: Jak przygotować studentów do pracy w szkole podczas praktyk studenckich?

W dniu 10.12.2020 r w Szkole Podstawowej nr 4 w Myślenicach odbyło się 4  godzinne szkolenie online dla nauczycieli realizujących projekt Myślenickiej Szkoły Ćwiczeń MSC, podczas którego prowadząca, dr Urszula Hudaszek, adiunkt Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach przedstawiła ...

Realizacja zadania 3 projektu Myślenickiej Szkoły Ćwiczeń MSĆ; szkolenie: Grywalizacja w edukacji-rozwijanie umiejętności rywalizacji na lekcjach

W dniu 26.11.2020 r w Szkole Podstawowej nr 4 w Myślenicach odbyło się 4  godzinne szkolenie online dla nauczycieli realizujących projekt Myślenickiej Szkoły Ćwiczeń MSC, podczas którego prowadzący, pan Arkadiusz Nalepka, przedstawił  zebranym zagadnienie zasadności wprowadzania...

NA GÓRĘ