Grono Pedagogiczne

Imię i nazwisko

Przedmiot nauczany

mgr Ewa Leśniak

dyrektor szkoły

informatyka

edukacja regionalna

mgr Stanisław Stożek

zastępca dyrektora

informatyka

mgr Maria Bała

nauczanie zintegrowane

wychowawca - 2a

mgr Piotr Bała

wychowanie fizyczne 

wychowawca -8a 

mgr Magdalena Burkat

język angielski 

wychowawca- 4b

mgr Ewa Cwynar

geografia

wychowawca - 5a

mgr Iwona Cygan

nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr Dominika Fijałkowska

nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr Magdalena Gołąb

język angielski

mgr Małgorzata Górka

wychowanie fizyczne

wychowawca - ga

mgr Małgorzata Horwat

nauczyciel wspomagający

mgr Justyna Iskra

muzyka

plastyka

technika

mgr Magdalena Jaśkowiec 

zajęcia świetlicowe

mgr Edyta Klęk-Hajdas 

religia

mgr Magdalena Kaczor

nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr Marian Kluczyński

wychowanie fizyczne

mgr Justyna Knapik

nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr Monika Kościelniak

nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr Joanna Leśniak

nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr Agata Łabuz

nauczanie zintegrowane 

wychowawca - 1a

mgr Wioletta Majka

chemia

fizyka

matematyka

wychowawca - 7b

mgr Nikoletta Mikoś

nauczanie zintegrowane

informatyka

wychowawca - 1b

mgr Magdalena Orawin

język niemiecki

mgr Dorota Płatek

język polski

wychowawca - 6b

mgr Paulina Ratajczak

język polski

mgr Marta Ratyńska

religia

mgr Marzena Rozwadowska

historia

doradztwo zawodowe

wychowanie do życia w rodzinie

mgr Joanna Soból

nauczanie zintegrowane 

wychowawca - 2b

mgr Joanna Suder-Gniewek

nauczanie zintegrowane

wychowawca - 3b

mgr Małgorzata Synowiec

eduk. dla bezpieczeństwa

historia

wiedza o społeczeństwie

wychowanie do życia w rodzinie

mgr Elżbieta Ślusarczyk

biologia

przyroda

mgr Barbara Tomal

bibliotekarz

mgr Magdalena Tomal - Sumińska

pedagog

zajęcia świetlicowe

mgr Agnieszka Urbańska

matematyka

wychowawca - 4a

mgr Anna Wojtycza

nauczanie zintegrowane

wychowawca - 3a 

mgr Małgorzata Wójcik

język angielski

wychowawca - 7a

NA GÓRĘ