Kalendarz szkolny

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021 

 

II półrocze

25 V (wtorek) – Egzamin Ósmoklasisty – język polski

26 V (środa) – Egzamin Ósmoklasisty – matematyka

27 V (czwartek) – Egzamin Ósmoklasisty – język obcy nowożytny

1 VI (wtorek) – wystawienie proponowanych ocen końcoworocznych

2 VI (środa) – Zespół Wychowawców

4 VI (piątek) – dzień wolny od zajęć edukacyjnych

8 VI (wtorek) – Święto Szkoły

16 VI (środa) - wystawienie ocen końcoworocznych

17 VI (czwartek) – Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna

25 VI (piątek) - Zakończenie Roku Szkolnego

26 VI (sobota) – 31 VIII (wtorek) – WAKACJE

29 VI (wtorek) – Rada Pedagogiczna Końcoworoczna

 

 

 

NA GÓRĘ