Czerwona strefa

Ogłoszenie

 

W związku z ogłoszeniem strefy czerwonej w powiecie myślenickim od 2 października 2020 r. do odwołania obowiązują wszystkie dotychczasowe zasady funkcjonowania placówki w czasie pandemii oraz dodatkowo zostaje ograniczamy do minimum wstęp osób trzecich, w tym rodziców, na teren szkoły i oddziału przedszkolnego. 

Rodzice uczniów  oraz przedszkolaków nie wchodzą do budynku. Dzieci odbierają i wydają nauczyciele/pomoce w drzwiach szkoły i oddziału przedszkolnego.

Wpłat gotówkowych za obiad oraz pobyt dziecka w przedszkolu rodzic dokonuje wchodząc na stołówkę od strony kortów, upewniwszy się, że może bezpiecznie dokonać wpłaty, zachowując przy tym  reżim sanitarny. Od 1 listopada opłaty za obiad będą bezgotówkowe na indywidualne konta rodziców.

 

                                                                                                                      Dyrektor Ewa Leśniak

 

Szanowni Rodzice dzieci z oddziałów przedszkolnych.

 

W trosce o własne bezpieczeństwo i bezpieczeństwo Waszych dzieci od 5 października obsługa szkoły i wychowawcy przedszkolni będą przebywać na terenie placówki w maseczkach. Stosujemy się do reżimu sanitarnego i zasad dotyczących  COVID–19 dezynfekujemy pomieszczenia i zabawki, myjemy ręce, wietrzymy sale, itp. 

Prosimy o stosowanie się do zasad obowiązujących w naszej placówce  i w związku z czerwoną strefą, w której się znaleźliśmy,  prosimy od poniedziałku 5 października  o przyprowadzanie dzieci 5 – 6 letnich do przedszkola w maseczkach. Dzieci przebywają bowiem w przestrzeni wspólnej i podczas zabawy, gdy nie możemy zachować dystansu 1,5 m, będą przebywały w sali przedszkolnej w maseczce.

                                                                                                                       Dyrektor Ewa Leśniak

 

 

Szanowni Państwo

 

Od soboty powiat myślenicki wszedł do “czerwonej strefy”. W związku z licznymi pytaniami odnośnie wprowadzonych dodatkowych obostrzeń sanitarnych informuję, że przewóz uczniów do szkoły na odbywa się na dotychczasowych zasadach. Po uzyskaniu informacji z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, Oddział Zarządzania Kryzysowego (tel. 12 254 94 16, 661-285-893) wejście w “czerwoną strefę” nie nakłada na nas takich obowiązków, jak limity miejsc w transporcie drogowym, gdyż nie jest to środek transportu publicznego. 

W związku z powyższym informuję, że w obecnym stanie prawnym obostrzenia te nie wpływają również na dalszą realizację programu “Umiem pływać” przez szkoły. Zajęcia na krytej pływalni NIE SĄ zawieszone, ani odwołane. Również na krytej pływalni w przypadku zajęć grupowych, nie ma na ten moment dodatkowych limitów liczby osób biorących udział w zajęciach. W związku z powyższym program ten realizowany jest w przyszłym tygodniu bez przeszkód. Doniesienia medialne o nowych obostrzeniach na chwilę obecną mogą oczywiście się różnić od zapowiadanej zmiany którą przygotował Minister Zdrowia tj. Rozporządzenia odnośnie COVID-19, jednak na ten moment - dokument ten jest projektem. W razie zmian rzutujących na dalszą realizację programu będziemy Państwa informować na bieżąco.

 

                                                                                                                                            Dyrektor Ewa Leśniak

NA GÓRĘ