Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Myślenicka Szkoła Ćwiczeń MSĆ

6 października 2020 r w MOKiS Myślenice przy współorganizacji z MCDN został zainaugurowany projekt Myślenicka Szkoła Ćwiczeń MSĆ współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego .

W konferencji udział wzięli przedstawiciele organizatorów - czyli MCDN w Krakowie oraz UMiG Myślenice. W ich imieniu głos zabrali - dyrektor MCDN - dr Łukasz Cieślik oraz burmistrz Myślenic - Jarosław Szlachetka. Gości powitali także dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Myślenicach - Ewa Leśniak oraz dyrektor myślenickiego oddziału Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach - Antoni Kasprzycki, który również odczytał list intencyjny dr Elżbiety Męciny-Bednarek - dyrektora SSW w Kielcach.

Adresatami konferencji byli dyrektorzy, nauczyciele Szkoły Wiodącej projektu oraz szkół Współpracujących: ZPO Głogoczów, ZPO Droginia, SP1 Myślenice, SP3 Myślenice, SP Polanka, SP Krzyszkowice, SP Jawornik, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Myślenice. Konferencję zaszczycili swą obecnością inni zaproszeni goście z województwa małopolskiego.

Konferencja składała się z dwóch bloków tematycznych. W pierwszym prelekcję pt. Szkoły ćwiczeń odpowiedzią na wyzwania edukacyjne XXI wieku wygłosiła pani Agnieszka Pietryka - konsultantka ORE oraz koordynatorka pilotażowego wdrożenia modelu szkoły ćwiczeń. Drugi wykład: O eksperymentowaniu i doświadczaniu w nauce i nauczaniu  zaprezentowała pani dr Lidia Adamczyk-Jóskow - praktyk oświatowy, psycholog biznesu oraz trener. Tematyka prelekcji związana była bezpośrednio z założeniami Myślenickiej Szkoły Ćwiczeń, a wysłuchujący ich uczestnicy będą mogli w praktyce odnieść się do poznanych treści.

Po krótkiej przerwie nastąpił drugi blok ukierunkowany już bezpośrednio na projekt Myślenickiej Szkoły Ćwiczeń MSĆ. Dzięki pani Annie Samborskiej-Milewskiej z MCDN można było poznać założenia tego pomysłu dydaktycznego. W dalszej kolejności pani dyrektor SP4 przedstawiła Osiągnięcia szkoły wiodącej, czyli przedstawiła gospodarza projektu. Ta część wzbogacona została krótkimi filmami przygotowanymi przez redaktorów Myślenice ITV. Wyniki diagnozy Szkoły Wiodącej omówiła pani Małgorzata Karwala - ekspert MCDN w tej dziedzinie. Wskazała na mocne strony szkoły, jej zasoby, możliwości i potencjał.

Ostatnim punktem konferencji było ogłoszenie wyników konkursu na logo projektu. Przystąpili do niego uczniowie ze szkół podstawowych gminy Myślenice. Spośród nadesłanych prac wyłonione zostało logo będące od tej pory znakiem graficznym Myślenickiej Szkoły Ćwiczeń MSĆ. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, nagrody oraz materiały promocyjne partnerów projektu.

Catering w trakcie konferencji zapewniła Oberża Sąsiadów z Krakowa. Zaserwowane dania bardzo smakowały uczestnikom i stanowiły miły dodatek do programu.

Dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom tego wydarzenia i zapraszamy do owocnej współpracy w ramach realizacji zadań Myślenickiej Szkoły Ćwiczeń MSĆ.

NA GÓRĘ