Realizacja zadań projektu Myślenickiej Szkoły Ćwiczeń MSĆ - o umiejętnościach i technikach trenerskich

W dniu 12.10.2020 r w Szkole Podstawowej nr 4 w Myślenicach odbyło się 4  godzinne szkolenie pt: Umiejętności i techniki trenerskie, które poprowadziła Mariola Kozak - trener MCDN.

Celem szkolenia było nabycie umiejętności trenerskich przez nauczycieli realizujących projekt Myślenickiej Szkoły Ćwiczeń MSĆ.

Podczas szkolenia zostały zrealizowane następujące treści programowe:

1. Rola nauczyciela we współczesnym świecie.

2. Uczenie się jako proces, potrzeba wewnętrzna i wymóg otoczenia.

3. Wybrane strategie uczenia się i ich przydatność w pracy z uczniami.

4. Sposoby przyswajania nowych informacji, umiejętności.

5. Techniki wymiany doświadczeń w pracy zawodowej.

NA GÓRĘ