Zajęcia stacjonarne od 18.01 dla klas 1-3

Od poniedziałku 18 stycznia 2021 uczniowie klas 1 -3 wracają do zajęć w trybie stacjonarnym. W związku z powyższym nastąpi kilka zmian organizacyjnych. Klasy drugie do czasu powrotu wszystkich uczniów do szkoły będą się uczyć w nowym budynku na parterze. Klasa 2a (p. E. Bała) w sali 11 (biologiczna) , klasa 2b (p. J. Soból ) w sali 25 (geograficzna). Szatnie dla tych klas będą w przebieralniach WF.

Klasy pierwsze i trzecie tak jak dotychczas. Klasy pierwsze w starym budynku w swoich salach lekcyjnych, a klasy trzecie w nowym budynku na piętrze w swoich salach lekcyjnych.

Dla dowozu uczniów klas 1 – 3 z Chełmu będzie uruchomiony od poniedziałku dodatkowe busy (odjazd o godz. 7:30 z przystanku przy kościele. Odwozy na Chełm o godz. 13:00. 14:00, 14:40 i 16:00.

Również od poniedziałku zostaną uruchomione zajęcia  świetlicowe.

 Uwaga: Uczniowie klas drugich whodzą do szkoły wejściem od strony kortów, uczniowie klas trzecich wejściem głównym.

Z-ca dyrektora

Stanisław Stożek

NA GÓRĘ