Regulamin dyskoteki

REGULAMIN DYSKOTEKI GIMNAZJUM NR 3 W MYŚLENICACH

 1. W dyskotece biorą udział tylko osoby uczęszczające do Gimnazjum nr 3 w Myślenicach.
 2. Zakazane jest spożywanie alkoholu i innych używek.
 3. Nie wolno niszczyć dekoracji.
 4. Dyskoteki są tematyczne.
 5. Dyskoteki mogą odbywać się tylko za zgodą Dyrektora i opiekunów Samorządu Szkolnego.
 6. Za organizację dyskoteki odpowiada Samorząd Szkolny.
 7. Na udział w dyskotece zgodę musi wyrazić osoba dorosła – opiekun dziecka – która będzie odpowiedzialna za odbiór dziecka z dyskoteki.
 8. W trakcie dyskoteki drzwi wejściowe szkoły są zamknięte.
 9. W czasie dyskotek obowiązuje odpowiedni ubiór ( nie wyzywający lub przebranie tematyczne).
 10. Nie można przebywać w pobliżu sprzętu nagłaśniającego z wyjątkiem osób uprawnionych.
 11. Dyskoteki odbywają się w obecności nauczyciela – opiekuna.
 12. Osoby uczestniczące w dyskotece, KTÓRE SIĘ PRZEBRAŁY, po uzgodnieniu opiekuna Samorządu Szkolnego z nauczycielami, zostają zwolnione z odpowiedzi ustnej i niezapowiedzianych kartkówek następnego dnia (jeśli dyskoteka odbywa się w środku tygodnia). 
NA GÓRĘ