Wizyta Księdza Biskupa (2014r.)

W poniedziałek 9 czerwca odwiedził naszą szkołę  Dostojny Gość. Z okazji wizytacji kanonicznej parafii pw. św. Franciszka z Asyżu  przybył do nas JE Ks. Biskup Jan Zając w towarzystwie proboszcza ks. Józefa Orawczaka.
Spotkanie rozpoczęliśmy piosenką „Bądź pozdrowiony Gościu nasz…”,  następnie dyrektor Stanisław Stożek w serdecznych słowach powitał Ks. Biskupa, a przedstawiciele młodzieży wręczyli Dostojnemu Gościowi bochen chleba i wiązankę kwiatów.  
 
 
 
W poniedziałek 9 czerwca odwiedził naszą szkołę  Dostojny Gość. Z okazji wizytacji kanonicznej parafii pw. św. Franciszka z Asyżu  przybył do nas JE Ks. Biskup Jan Zając w towarzystwie proboszcza ks. Józefa Orawczaka.
Spotkanie rozpoczęliśmy piosenką „Bądź pozdrowiony Gościu nasz…”,  następnie dyrektor Stanisław Stożek w serdecznych słowach powitał Ks. Biskupa, a przedstawiciele młodzieży wręczyli Dostojnemu Gościowi bochen chleba i wiązankę kwiatów.  
Zwracając się do zebranych ze Słowem Bożym Ks. Biskup podkreślił, jak ważne w dzisiejszych czasach jest wychowanie i uczenie młodego pokolenia wiary, tradycji oraz miłości do Ojczyzny i drugiego człowieka. Jego Ekscelencja w swoim przemówieniu podziękował wszystkim pracownikom za ich trud i poświęcenie, jakie wkładają w wychowanie młodego pokolenia. Wyraził nadzieję, że młodzież ucząca się w murach naszej szkoły godnie będzie wcielać w życie ideały, jakie wyznawał patron naszego gimnazjum  – Marsz. Józef Piłsudski. Kończąc Ks. Biskup zaprosił nas do wspólnej modlitwy i udzielił pasterskiego błogosławieństwa dla całej społeczności szkolnej. 
Po spotkaniu z młodzieżą Ksiądz Biskup spotkał się jeszcze z  Gronem Pedagogicznym, przedstawicielami Rady Rodziców i pracownikami szkoły. Było to niezwykłe i wzruszające wydarzenie w życiu naszej szkoły. Pozwala dostrzec, że wśród wartości, które wprowadza w życie dziecka szkoła, są też wartości chrześcijańskie i patriotyczne.
 
NA GÓRĘ