Myślenicka Szkoła Ćwiczeń

Realizacja zadania 4: Działania Myślenickiej Szkoły Ćwiczeń MSĆ

W dniu 22.12.2020 r w Szkole Podstawowej nr 4 w Myślenicach oraz szkołach Szkół Współpracujących  odbyło się 2 godzinne spotkanie w sieci z dyrektorami szkół, w ramach których zaplanowano działania wokół doskonalenia kompetencji kluczowych, tworzenia dokumentów szkolnych....

Realizacja zadania 4 projektu Myślenicka Szkoła Ćwiczeń :Działania Myślenickiej Szkoły Ćwiczeń MSĆ

W dniu 17.12.2020 r w Szkole Podstawowej nr 4 w Myślenicach odbyły się 6  godzinne warsztaty  w trybie hybrydowym (online ze spotkaniem stacjonarnym) dla nauczycieli sieci realizujących projekt Myślenickiej Szkoły Ćwiczeń MSC, podczas których prowadząca, pani Małgorzata Wojnarowska-...

Realizacja zadania 1: Doposażenie 4 pracowni przedmiotowych Myślenickiej Szkoły Ćwiczeń:

W ramach realizacji zadania 1 projektu Myślenickiej Szkoły Ćwiczeń z przyjemnością informujemy, iż pracownie: informatyczna oraz języka angielskiego zostały gruntownie zmienione, wyposażone i doposażone w nowoczesny sprzęt, osprzęt i pomoce dydaktyczne, które będą służyły...

Realizacja zadania 4: Działania Myślenickiej Szkoły Ćwiczeń MSĆ

W dniu 14.12.2020 r w Szkole Podstawowej nr 4 w Myślenicach odbyły się 6  godzinne warsztaty  w trybie hybrydowym (online ze spotkaniem stacjonarnym) dla nauczycieli sieci realizujących projekt Myślenickiej Szkoły Ćwiczeń MSC, podczas których prowadząca, pani Małgorzata Wojnarowska-...

Realizacja zadania 3 projektu Myślenickiej Szkoły Ćwiczeń MSĆ; szkolenie: Jak przygotować studentów do pracy w szkole podczas praktyk studenckich?

W dniu 10.12.2020 r w Szkole Podstawowej nr 4 w Myślenicach odbyło się 4  godzinne szkolenie online dla nauczycieli realizujących projekt Myślenickiej Szkoły Ćwiczeń MSC, podczas którego prowadząca, dr Urszula Hudaszek, adiunkt Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach przedstawiła ...

Realizacja zadania 3 projektu Myślenickiej Szkoły Ćwiczeń MSĆ; szkolenie: Grywalizacja w edukacji-rozwijanie umiejętności rywalizacji na lekcjach

W dniu 26.11.2020 r w Szkole Podstawowej nr 4 w Myślenicach odbyło się 4  godzinne szkolenie online dla nauczycieli realizujących projekt Myślenickiej Szkoły Ćwiczeń MSC, podczas którego prowadzący, pan Arkadiusz Nalepka, przedstawił  zebranym zagadnienie zasadności wprowadzania...

Powołanie grupy nauczycieli Sieci - doskonaleniewsieci.pl

1. Pismo przewodnie dotyczące powołania grup nauczycieli Sieci, doskonaleniewsieci.pl
 
2. Protokół kwalifikacji nauczycieli objętych wsparciem Sieci.
 
3. Zarządzenie dyrektora w sprawie powołania Sieci.

Realizacja zadania 3: Metody i formy pracy dydaktycznej z wykorzystaniem narzędzi TIK

Realizacja zadania 3:

Szkolenia dla trenerów oraz kadry pedagogicznej Myślenickiej Szkoły Ćwiczeń MSĆ: Metody i formy pracy dydaktycznej z wykorzystaniem narzędzi TIK

W dniu 09.11.2020 r w Szkole Podstawowej nr 4 w Myślenicach odbyło się 4  godzinne szkolenie online dla nauczycieli...

Warsztaty projektu MSĆ: "Wykorzystanie pomiaru dydaktycznego w procesie doskonalenia kompetencji badawczych nauczyciela"

27 i 28 października 2020 r w Szkole Wiodącej odbyło się szkolenie online dla nauczycieli realizujących projekt Myślenickiej Szkoły Ćwiczeń MSC, podczas którego prowadząca, pani Małgorzata Karwala, przeprowadziła zebranych przez zagadnienia poświęcone pomiarowi dydaktycznemu i...

Myślenicka Szkoła Ćwiczeń na stronie ORE

O projekcie realizowanym w naszej szkole możemy również przeczytać an stronach www Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami.

https://www.ore.edu.pl

Realizacja zadań projektu Myślenickiej Szkoły Ćwiczeń MSĆ - o umiejętnościach i technikach trenerskich

W dniu 12.10.2020 r w Szkole Podstawowej nr 4 w Myślenicach odbyło się 4  godzinne szkolenie pt: Umiejętności i techniki trenerskie, które poprowadziła Mariola Kozak - trener MCDN.

NA GÓRĘ